Kolęda Misyjna 2011
04.01.2012.
 Zwyczaj kolędowania misyjnego w parafii niegowickiej funkcjonuje już od kilku lat.
Kolędnicy Misyjni to dzieci, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych przy współudziale katechetów, nauczycieli, rodziców oraz młodzieży z parafialnych grup. Dzieci, dzięki włączeniu się w kolędowanie misyjne, uczą się jak w konkretnej sytuacji dzielić się swoją wiarą. Doświadczając trudów kolędowania ofiarują misjom nie tylko zebrane przez siebie ofiary pieniężne, ale, co ważniejsze, cały wysiłek przygotowania i przeprowadzenia kolędy misyjnej. Uczą się zwyciężać egoizm i wygodnictwo, poświęcając swój wolny świąteczny czas, by chodząc od domu do domu szukać życzliwych osób gotowych przyjąć ich pod swój dach i radować się z Narodzenia Pana Jezusa.
Również i w tym roku parafia w Niegowici pokazała, że sprawy misji nie są jej obojętne. We wtorek 27 grudnia 2011r. dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum wyruszyły do poszczególnych wiosek, aby ogłaszać narodzenie Syna Bożego i prosić o wsparcie pieniężne dla dzieci w Tanzanii, Sudanie, Peru, Brazylii, Ukrainie. Uczniowie szkoły podstawowej w Pierzchowie oraz gimnazjum w Niegowici, w sześciu grupach liczących łącznie 60 osób, w godzinach porannych wyruszyli do rodzin w Pierzchowie, Niewiarowie i Nieznanowicach.  Wszystkie grupy były ochoczo przyjmowane przez poszczególne rodziny oraz szczodrze goszczone. Trud kolędowania został doceniony, a ofiary w wysokości 3228 zł. przekazane do sekretariatu misyjnego w Krakowie z przeznaczeniem na realizację projektów misyjnych.
Bardzo dziękuję grupom kolędniczym za trud kolędowania, za radość z jaką ogłaszali Narodzenie Jezusa oraz chęć kontynuowania tego wspaniałego dzieła w przyszłym roku.  Wszystkim, którzy przyjmowali dzieci do swoich domów, jak również rodzicom dziękuję za pomoc i współpracę, a w Nowym Roku 2012 życzę obfitości łask Bożych.
kat. Jolanta Zając