Kolęda w w roku 2011/2012
28.12.2011.
Od czwartku rozpoczniemy wizytę duszpasterską/kolędę/. Niech na stoliku będzie przygotowany ołtarzyk, dzieci położą do podpisania zeszyty do nauki religii. Nie zapomnijmy o wodzie świeconej i wspólnie gromadzimy się na modlitwę i rozmowę z księdzem. Z kapłanem w tym roku w Krakuszowicach, Cichawie, Niewiarowie i Pierzchowie pójdzie p. Organista. Natomiast w pozostałych wioskach pójdzie tylko ksiądz z ministrantami. Siostra pracująca jako zakrystianka otrzymuje od parafii pensję i ofiary od stron z okazji ślubów i pogrzebów Po konsultacji z Radą Duszpasterską ustaliliśmy, że zostanie ustalony fundusz zbierany z okazji kolędy w wioskach gdzie chodził kościelny. Z tego funduszu będzie parafia wypłacać pensję dla siostry. Bardzo proszę, aby w tych wioskach przekazać na ręce księdza kopertę z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy na rzecz funduszu dla siostry zakrystianki. Pan organista nie otrzymuje od parafii pensji tylko ofiary z okazji kolędy, opłatków i od stron przy pogrzebach i ślubach.