Dożynki parafialne
23.08.2011.

O godzinie 9.00 odbyła się Msza święta dożynkowa z błogosławieństwem wieńców dożynkowych i uroczystą procesją z darami ofiarnymi. Przedstawiciele poszczególnych wiosek parafii złożyli dary i wspaniałe wieńce.