Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
08.06.2011.

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w uroczystości otwarcia i poświęcenia Regionalnej Izby Pamięci w Niegowici w dniu 7 maja 2011r.. Izba powstała z inicjatywy sołtysa Jana Kasprzyka i Rady Sołeckiej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy w Gdowie i sposorów w podziemiach budynku w centrum Niegowici powstała wspaniała ekspozycja.

  

Poświęcenia dokonał ks. prałat Paweł Sukiennik proboszcz naszej parafii a następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Aktu tego dokonali wójt Zbigniew Wojas, ks. prałat Józef Gąsiorowski, Maria Trzaska, Jolanta Kowal, Anna Morajka, Aleksander Kozik, sekretarz Urzędu Gminy Józef Zając, dyrektor Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły Leszek Rajtarski oraz na końcu główny pomysłodawca i orędownik powstania Izby Regionalnej sołtys Jan Kasprzyk.

Pomysł utworzenia Izby Regionalnej pojawił się kilka lat temu. Jako miejsce wybrano niewykorzystane dotąd pomieszczenia w podziemiach budynku Biblioteki i Świetlicy w Niegowici. Pomieszczenia były w bardzo złym stanie i wymagały wielkiego nakładu prac remontowych aby mogły stać się miejscem, w którym wyeksponowane zostaną pamiątki z lat minionych.  Wszystkie prace trwały kilka miesięcy i w większości wykonane zostały społecznie. Środki na ten cel adaptacji i wyposarzenia pomieszczeń przekazła Rada Sołecka, Urząd Gminy, Urząd Mrszałkowski oraz sponsprzy.

Izbę Regionalną tworzą trzy pomieszczenia. W naszej papieskiej parafii nie mogło zabraknąć akcentów związanych z pobytem w Niegowici księdza Karola Wojtyły - bł. Jana Pawła II.  Dlatego w pierwszej sali utworzono Izbę Pamięci poświęconą naszenu wielkiemu Rodakowi. Wystrój przypomina pomieszczenie mieszkalne ze sprzętami pochodzącym z czasów gdy w naszej parafii wikarym był ks. Karol. Prezentowane są zdjęcia i kopie dokumentów związanych z pobytem ks. Karola Wojtyły w Niegowici. Ciekawość wzbudza wytawa znaczków Poczty Polskiej przestawiających sylwetkę bł. Jana Pawła II.

Drugie pomieszczenie poświęcone jest lokalnym organizacjom działającym w Niegowici a w trzecim zgromadzono stare sprzęty, które kiedyś używano w domach i gospodarstwach rolnych. Dzięki umieszczeniu ich w Izbie nie ulegną zapomnieniu i będą stnowiły historyczny ślad czasów minionych. Dla zwiedzających, szczególnie młodych ludzi, będą wspaniałą lekcją historii.

Uczestniczący w uroczystości otwarcia zwiedzili Izbę oprowadzani przez ks. proboszcza Pawła Sukiennika oraz wysłuchali ze wzruszeniem wspomnień ks. prałata Józefa Gąsiorowskiego wieloletniego proboszcze niegowickiej parafii i kolegi z lat szkolnych ks. Karola Wojtyły.

Zapraszamy do zwiedzania Izby Regionalnej. Pierwszą okazją będą dni 10 i 11 czerwca (piatek i sobota)  w ramach  Małopolskich Dni  bł Jana Pawła II. Szczegóły można znaleźć na stronie www.malopolska.pl.