Relacja z Sesji kommemoracyjnej o Słudze Bożym o. Anzelmie Gądku
29.12.2016.
Relacja z Sesji kommemoracyjnej o Słudze Bożym o. Anzelmie Gądku,
p
ierwszym Rektorze Międzynarodowego Kolegium
Karmelitow Bosych w Rzymie,
w 90. rocznicę jego założenia

     W dniu 17 listopada 2016 r. na Papieskim Instytucie Duchowości Teresianum w Rzymie, odbyła się sesja upamiętniająca Sługę Bożego o. Anzelma Gądka OCD, pierwszego rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitow Bosych w Rzymie, z okazji 90. rocznicy założenia. Organizatorami sesji były: Papieski Wydział Teologiczny Teresianum, Międzynarodowe Kolegium Teologiczne św. Jana od Krzyża oraz Postulacja Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD w Rzymie.

   Sesja, w języku włoskim, rozpoczęła się po południu, o godz. 16. Przybyłych gości przywitał o. Denis Chardonnens OCD, dziekan Wydziału Teologicznego Teresianum. Swoją obecnością zaszczycili uczestników: ks. dr Waldemar Turek z Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu oraz Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej dr Janusz Kotański. Moderatorem sesji był rektor Międzynarodowego Kolegium Teologicznego – o. Juan Miguel Henríquez OCD. Na początku sesji został odczytany List abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, wystosowany do organizatorów i uczestników sesji.

   Sesja kommemoracyjna składała się z czterech konferencji. Pierwszą prelekcję wygłosił o. dr Silvano Giordano OCD, wykładowca historii Kościoła z Papieskiego Instytutu Duchowości Teresainum na temat historii Międzynarodowego Kolegium Karmelitow Bosych, w latach 1926-2016; następnie p. dr Paweł Sieradzki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił konferencję biograficzną w języku angielskim (uczestnikom zostało rozdane tłumaczenie tekstu na język włoski i polski), pt.: Między Polską a Rzymem. Działalność Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD (1884-1969) w kraju i za granicą. Kolejnym prelegentem był o. dr Grzegorz Firszt OCD, sekretarz Fakultetu Teologicznego i wykładowca teologii życia konsekrowanego w Teresianum, który przedstawił temat: Aktualność przemowień kapitulnych o. Anzelma Gądka o miłości braterskiej. Na koniec postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego, s. Konrada Dubel CSCIJ,, wygłosiła referat: Dziedzictwo duchowe o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD. Drugiemu i czwartemu referatowi towarzyszyła prezentacja multimadialna, przygotowana przez s. wicepostulatr Imeldę Kawiatkowską. Na zakończenie sesji głos zabrali także: o. Albert Wach OCD, z prowincji krakowskiej, od czerwca br. rektor „Teresianum”, który podsumował przedstawione treści czterech konferencji, podkreślając znaczenie postaci Sługi Bożego w rozwoju charyzmatu terezjańskiego, zwłaszcza rolę formatora i przewodnika duchowego, jaką odegrał w historii zakonu karmelitańskiego.

   Uwieńczeniem sesji była Eucharystia w intencji o beatyfikację o. Anzelma, koncelebrowana przez kilkunastu ojców w kaplicy Teresianum, pod przewodnictwem o. Łukasza Kansego OCD, definitora generalnego, pochodzącego z prowincji warszawskiej. Pod koniec Mszy św. odmówiono wspólnie modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego.

   Liturgię uświetniły śpiewy wykonane przez karmelitański chór braci kleryków oraz czterogłosowy chór z polskiego kościoła pw. św. Stanisława BM w Rzymie (przy ul. B. Oscure), pod dyrekcją s. Martyny Proszek, sercanki, w połączeniu z tzw. Scholą „czwartkową” im. Jana Pawła II, w skład której wchodzą polskie siostry zakonne pracujące w Rzymie. Wykonano utwory: „Ludu Kapłański”, Gloria oraz Gaude Mater Polonia.

   W sesji naukowej oraz w Eucharystii wzięli udział ojcowie i bracia karmelici z Teresianum oraz pracujący w przy parafii św. Pankracego, siostry różnych polskich zgromadzeń zakonnych pracujących w Rzymie, osoby świeckie oraz 9-osobowa delegacja sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Polski.

   Po Eucharystii wszyscy uczestnicy sesji spotkali się na „rinfresco” w parafialnej sali oratorium przy bazylice św. Pankracego na gorącym posiłku, w skład którego weszły m.in. wspaniały polski żurek i bigos, przygotowane osobiście przez o. Ernesta Zielonkę OCD, proboszcza parafii oraz siostry naszej rzymskiej wspólnoty.

   Cel sesji kommemoracyjnej w środowisku rzymskim został osiągnięty, gdyż jej uczestnicy mogli zapoznać się również z całym życiem i duchowością Sługi Bożego. zwłaszcza jego pracy formacyjnej w centrum Zakonu, wśród młodzieży karmelitańskiej, której oddał 22 lata swego najbardziej twórczego życia (1926-1945). Materiały z sesji zostaną wydane przez Wydawnictwo Karmelitow Bosych w Rzymie, w języku włoskim.

s. Konarda Dubel CSCIJ