Start arrow Parafia
26.01.2015.
Światowe Dni Młodzieży
Informacja
Deklaracja 1
Deklaracja 2
Transmisja na żywo
Msza Święta
Msza Święta II
Kanonizacja Jana Pawła II
Plakat
Wideo
Film z koncertu
Zdjęcia z koncertu
Porządek kolędy
Kolęda 2014-15
Kolęda 2014-15 -tabela
Menu strony
Pieśni dla Jana Pawła II
Imprimatur ks.Kardynała
Janie Pawle , teraz przyjdź
Inwokacja
Na Ucztę Pana
Oddany Maryi
Boże miłości
Litania do Bł.Jana Pawła II
Jan Paweł II
Kalendarium 1920-1978
Młodość
Okupacja
Kapłaństwo
Biskup Wojtyła
Kardynał Wojtyła
Pontyfikat 1978-1990
Pontyfikat 1991-2005
Pielgrzymki do Polski
Wszystkie Pielgrzymki
Papieskie dokumenty
Twórczość
Testament
W niegowickiej parafii
Jak Go pamiętamy?
Ojciec Anzelm
Ojciec Anzelm Gądek
Proces beatyf.
Modlitwa
Sylwetka o.Anzelma
Aktualności
Galeria
Aud. Radia Watykan 1
Aud. Radia Watykan 2
Wywiad 17 VIII 2013
Wezwanie do Sługi Bożego Anzelma Gądka
Parafia
Dane statystyczne za rok 2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
31.12.2013.
Dane statystyczne dla Parafii Niegowić za rok 2013

Ochrzczonych zostało w parafii 58 /62/ dzieci a odprowadziliśmy na cmentarz 46/39/ parafian.


chrzty pogrzeby różnica
Nieznanowice 12 6 6
Niegowić 10 5 5
Marszowice 10 5 5
Wiatowice 6 2 4
Cichawa 4 2 2
Pierzchów 5 5 0
Niewiarów 8 10 -2
Liplas 1 4 -3
Krakuszowice 2 7 -5
 Razem 58 46 12

Oprócz naszych dzieci zostało ochrzczonych 5 dzieci spoza parafii. Również spoza parafii było 12 pogrzebów, 3 osoby odeszły bez przyjęcia sakramentów świętych, 3 osoby zginęły w wypadkach komunikacyjnych, 3 pogrzeby niemowląt i 1 śmierć samobójcza.
W naszym kościele 32/32/ pary zawarły sakramentalne małżeństwo, ale 6 par było spoza naszej parafii.
Do I Komunii świętej przystąpiło 60/64/ dzieci klas drugich, a 71/69/ uczniów gimnazjum przystąpiło do sakramentu bierzmowania.
Co miesiąc na I piątek miesiąca odwiedzaliśmy ponad 50 chorych, łącznie z wyjazdami w innych terminach roznieśliśmy 663 Komunie święte. Oprócz nas co tydzień 2 szafarzy odwiedzało 5 chorych. Wielu z nich przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Sakrament chorych był także udzielany podczas rekolekcji wielkopostnych. W Poradni Rodzinnej 2 panie przeprowadziły 46 rozmów z narzeczonymi i parami małżeńskimi. Ponad 100 kapłanów odprawiało msze w naszym kościele, wielu z nich przyjechało z pielgrzymami. Rozdaliśmy 100 tysięcy Komunii świętych.
Zespół charytatywny rozdzielił 70 ton żywności z Unii Europejskiejo wartości 200 000 złotych wśród 820 mieszkańców naszej gminy.
Uroczystości Bożego Ciała odbyły się w Liplasie a Drogi Krzyżowe w terenie były odprawiane w Marszowicach i Nieznanowicach.
Akcja Katolicka przeprowadziła po raz XIV parafiadę i dzięki niej będzie mógł się odbyć koncert z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II.
Kilka razy w ciągu roku był prowadzony kurs naturalnych metod planowania rodziny.
Do odpustu parafialnego odbywało się nawiedzenie rodzin przez obraz Pana Jezusa Miłosiernego. W marcu pożegnaliśmy śp. Ks.Prałata Józefa Gąsiorowskiego długoletniego duszpasterza naszej parafii. Odprawiliśmy dwukrotnie rekolekcje; w Wielkim Poście i Adwencie. Co miesiąc mogliśmy poczytać nowy numer Wieczernika redagowany przez młodzież oazową pod kierunkiem księdza Kazimierza. Ks. Mieszko powiększył grono ministrantów,
kontynuował spotkania z kręgiem biblijnym i powstała grupa studentów, która ma systematyczne spotkania. Systematycznie, co miesiąc, spotykały się małżeństwa w 2 kręgach Domowego Kościoła. Co niedzielę mszę o 11.00 uświetniała schola , od 2 miesięcy działa chór parafialny i można nas znaleźć na internetowej stronie parafialnej, siostra Roselina założyła bractwo Dzieciątka Jezus i prowadzi ognisko misyjne.
Jako parafia pomogliśmy w tym roku: ks. Józefowi Klatce na Madagaskarze prowadzić szkoły katolickie, w budowie kościoła w Łazach k. Przemyśla, siostrom nazaretankom z Wadowic, naszym siostrom karmelitankom, które od pół roku mieszkają w własnym klasztorze przy kościele w Niegowici, w budowie kościoła bł. Jana Pawła II w Krakowie, przy zakupie pojazdów polskim misjonarzom, dotkniętej wojną Nigerii, polakom na Wschodzie Europy, poszkodowanym przez tajfun Filipinom, ofiarowaliśmy 8 litró bezcennej krwi i  niektórzy z nas  okazali gotowość bycia dawcą szpiku kostnego, jak co roku darami w naturze wsparliśmy Seminarium  Duchowne w Krakowie.
Co udało się zrobić w sferze materialnej:
Kapitalny remont kancelarii parafialnej, poczekalni, pomieszczeń po księdzu prałacie i mebli, które rodzina ks. Prałata przekazała parafii. Kancelaria parafialna ma nowe meble, zostały oprawione księgi metrykalne. Założone zostało na plebani urządzenie do odwilgacania murów (w sumie 100.000 zł remont plebanii). Monitoring kościoła, plebani, budynku Betanii wraz z alarmem w kościele (po kradzieży w Gdowie), kserokopiarka do drukowania Wieczernika. W kościele drugi boczny ołtarz w kaplicy Miłosierdzia Bożego, schody do zakrystii, rzutnik, monitory w prezbiterium, odnowiony został krzyż procesyjny stojący przy ołtarzu i feretron św. Marii Magdaleny. Pomalowanie zostało ogrodzenie wokół kościoła. Na wikarówce został zrobiony remont jednej łazienki. Na cmentarzu część wschodnia została ogrodzona siatką, zrobiona została kolejna alejka z piwnicami, wyasfaltowane kolejne alejki i postawiony nowy krzyż cmentarny.
Kosztowało nas to wszystko 350 000 złotych. To, co zamierzaliśmy zrobić udało się z dużą nadwyżką z wyjątkiem drzwi wejściowych kościoła. Prace przy cmentarzu kosztowały nas w tym roku 33 200 a wpływy z opłat cmentarnych i kwesty wyniosły 31.600 złotych.
Wszystkie te prace mogły być wykonane dzięki waszym ofiarom składanym na tacę a szczególnie w kopertach w drugą niedzielę miesiąca. W kopertach złożyliście w tym roku 86 190 zł (101 900) przez 387 rodzin (495).


kwota w zł ilość rodzin
Marszowice       15 990 zł 68
Nieznanowice       14 370 zł 48
Cichawa       13 690 zł 61
Wiatowice        9 060 zł 44
Niewiarów        8 720 zł 47
Niegowić        8 100 zł 39
Pierzchów        7 660 zł 42
Krakuszowice        4 710 zł 18
Liplas        3 890 zł 20
razem       86 190 zł 387

Parafia na koniec 2013 nie posiada żadnych długów.
Co nas czeka w 2014?
Już 18 stycznia będziemy gościć około 1200 kolędników misyjnych z całej diecezji, kanonizacja Jana Pawła, którą poprzedzi koncert jemu dedykowany, XV Rajd Papieski. Uroczystości Bożego Ciała będą w Niegowici, Drogi Krzyżowe w terenie będą z Pierzchowa i Niewiarowa.
Z prac materialnych wymiana podłogi na wikarówce /atakują mrówki/,remont jadalni na plebanii, może kuchni, wymiana drzwi wejściowych do kościoła, restauracja feretronu św. Anny i obrazu św. Łukasza, wyasfaltowanie kolejnych alejek na cmentarzu, dokończenie wschodniego ogrodzenia cmentarza i zrobienie kolejnych piwnic pod grobowce.
Od 1 stycznia 2014 nasz cmentarz parafialny, którego zarządcą jest każdorazowy proboszcz, po konsultacji z Rada Duszpasterską przekażemy w administrowanie firmie Grand - kamieniarstwo ze Sławkowic - Jerzy Malarczyk.
Pan Czesław Kasprzyk- dotychczasowy grabarz- zostaje zatrudniony w tej firmie. Firma będzie odpowiadała za prace przy pochówkach, będzie także zainteresowanym wystawiać rachunki. Firma zobowiązuje się do czterokrotnego w ciągu roku wykaszania trawy. Od 6 lat ta firma opiekuje się cmentarzem w Biskupicach.

Bardzo wielu jest ludzi, którym należałoby dzisiaj podziękować w imieniu wspólnoty parafialnej. To dzięki zaangażowanym parafianom może dziać się dobro i obyśmy stanowili prawdziwą wspólnotę. Szczególne podziękowanie chciałem złożyć siostrom karmelitankom za troskę o wygląd kościoła, czystość bielizny, dekoracje, śpiew kościelny, katechezę. Podziękowania kieruję do katechetek, pań prowadzących poradnię rodzinną, dziękuję członkom różnych stowarzyszeń, służbie liturgicznej, scholi, dziękuję księżom współpracownikom i Pani Alicji. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać i szczęść Boże w Nowym Roku 2014.

Ks. Paweł  Sukiennik
Proboszcz
 
Dane statystyczne za rok 2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
31.12.2012.
Dane statystyczne dla Parafii Niegowić za Rok 2012

Ochrzczonych zostało w parafii 62/84/ dzieci a odprowadziliśmy na cmentarz 39/47/ parafian.
 
miejscowość chrzty pogrzeby różnica
Marszowice 12 3 9
Cichawa 12 4 8
Niewiarów 8 2 6
Wiatowice  9 4 5
Liplas 7 4 3
Nieznanowice 6 3 3
Krakuszowice 3 4 -1
Niegowić 3 5 -2
Pierzchów  2 9 -7

Oprócz naszych dzieci zostało ochrzczonych 2 dzieci spoza parafii, również spoza parafii było 12 pogrzebów, 1 osoba odeszła bez sakramentów świętych, były 3 pogrzeby niemowląt i 1 śmierć samobójcza.
W naszym kościele dozgonną miłość i wierność ślubowały sobie 32/29/ pary małżeńskie.
Do I Komunii świętej przystąpiło 64/64/ dzieci a 69/78/ uczniów III klas gimnazjalnych przyjęło sakrament bierzmowania.
W I Piątek i w I sobotę miesiąca odwiedzaliśmy 62 chorych z Komunią św. a 2 szafarzy świeckich, co niedzielę przynosiło Komunię św. 5 chorym. W sumie roznieśliśmy ponad 900 Komunii świętych do chorych w ich domach. Wielu z nich również przyjęło sakrament namaszczenia chorych.
W Poradni Rodzinnej prowadzonej przez 2 panie, 61 par narzeczonych i małżeńskich skorzystało z fachowej porady. Rozdaliśmy 105.000 Komunii świętych.
760 osób z całej gminy otrzymywało pomoc żywnościową z Unii Europejskiej przy udziale naszego zespołu charytatywnego. Rozdano około 50 ton żywności na łączną wartość 150.000 złotych.
Czytaj całość
 
Dane statystyczne za rok 2011 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
04.01.2012.
Dane statystyczne dla Parafii Niegowić za rok 2011

Ochrzczonych zostało z parafii 84 (66 w poprzednim roku) dzieci a odprowadziliśmy na cmentarz 47 (39 w poprzednim roku) parafian.
  chrzty pogrzeby różnica
Marszowice 18 0 18
Niewiarów 13 4 9
Pierzchów 10 4 6
Liplas 10 5 5
Krakuszowice 5 3 2
Nieznanowice 12 11 1
Cichawa 5 5 0
Wiatowice 7 8 -1
Niegowić 4 7 -3
  84 47 37

Oprócz naszych dzieci 3 zostało ochrzczonych spoza parafii, 7 dzieci pochodzi z związków nie sakramentalnych lub wolnych. Również spoza parafii było 12 pogrzebów, 5 osób odeszło bez sakramentów świętych, 2 samobójstwa i 1 utonięcie.
Czytaj całość
 
Dane statystyczne za rok 2010 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
02.01.2011.
Dane statystyczne dla parafii Niegowić za rok 2010

Ochrzczonych zostało z parafii 66/66/ dzieci a odprowadziliśmy na cmentarz 39/35/ parafian.

  chrzty pogrzeby różnica
Niewiarów 12 5 7
Pierzchów 10 3 7
Marszowice 10 5 5
Krakuszowice 3 0 3
Liplas 7 4 3
Wiatowice 9 7 2
Nieznanowice 7 6 1
Niegowić 4 4 0
Cichawa 4 5 -1
  66 39 27

Oprócz naszych parafian zostało ochrzczonych 9 dzieci spoza parafii. Aż 13 dzieci pochodzi z związków nie sakramentalnych lub wolnych. Również spoza parafii na naszym cmentarzu było 9 pogrzebów, zmarł 1 noworodek, 4 osoby odeszły z tego świata bez sakramentów świętych, 2 samobójstwa.
Czytaj całość
 
Dane statystyczne za rok 2009 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
03.01.2010.
Dane statystyczne dla parafii Niegowić za rok 2009

Ochrzczonych zostało z parafii 66/65/ dzieci a odprowadziliśmy na cmentarz  35/44/ parafian.

  chrzty zmarli różnica
Nieznanowice 10 2 8
Marszowice 15 8 7
Wiatowice 11 4 7
Niewiarów 7 2 5
Liplas 6 2 4
Cichawa 7 3 4
Pierzchów 5 4 1
Niegowić 4 3 1
Krakuszowice 1 7 -6
  66 35 31

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 12
 
© 2015 Niegowić - Papieska Parafia :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.