Konto bankowe parafii

Numer konta parafialnego:
KBS O/Gdów
96 8591 0007 0070 0022 1968 0001