Małżeńskie Jubileusze 2020

Jubileusze małżeństw w roku 2020 w Parafii Niegowić.
Diamentowe gody (60 lat)
1.  Mleczko Andrzej i Maria z Niegowici 5.06.2020
2. Strojny Jan i Zofia z Marszowic 24.07.2020
3. Horabik Stefan i Zofia z Marszowic 29.X. 2020
Złote  gody (50 lat)
1. Styczeń  Jan i Stefania z Liplasu 8.02. 2020
2. Rudek Jan i Janina z Wiatowic 9.05.2020
3. Mikuła Kazimierz i Janina z Pierzchowa 10.05.2020
Srebrne gody (25 lat) 
1. Wiorek Jan i Barbara z Cichawy 25.02. 2020
2. Rudzki Jan i Anna z Cichawy 11.01.2020
3. Wolski Artur i Agata z Krakuszowic 24.06. 2020
4. Zając Piotr i Renata z Krakuszowic 29.07.2020
5. Król Krzysztof i Barbara z Liplasu 25.02.2020
6. Kulma Grzegorz i Joanna z Lipasu 14.01.2020
7. Długosz Maciej i Krystyna z Marszowic 14.01.2020
8. Nróz Adam i Iwona z Marszowic 1.07.2020
9. Nawojowski Piotr i Danuta z Marszowic 23.09.2020
10. Wójtowicz Janusz i Małgorzata z Marszowic 21.10.2020
11. Długosz Tomasz i Renata z Marszowic 28.10.2020
12. Kościelniak Zbigniew i Małgorzata  z Marszowic 18.11.2020
13. Kowal Artur i Beata z Niewiarowa 7.01.2020
14. Świątkowski Janusz i Grażyna z Niewiarowa 6.05.2020
15. Górka Andrzej i Danuta z Niewiarowa 24.06.2020
16. Bułat Krzysztof i Beata z Niewiarowa 30.09.2020
17. Dudek Grzegorz i Olga z Nieznanowic 12.08.2020
18. Halberda Tadeusz i Bernadetta z Nieznanowic 21.01.2020
19. Szostak Stanisław i Ewa z Nieznanowic 14.01.2020
20. Jarosz Leszek i Bernadetta z Nieznanowic 22.04.2020
21. Michałek Franciszek i Małgorzata  z Pierzchowa 4.02.2020
22. Kostuch Stanisław i Maria z Pierzchowa 25.02.2020
23. Metel Tomasz i Renata z Pierzchowa 16.04.2020
24. Zawadzki Marian i Anna z Wiatowic 9.04.2020
25. Więcław Dariusz i Małgorzata z Wiatowic 23.09.2020
26. Kocwa Grzegorz i Beata z Wiatowic 28.10.2020
Mieszkają poza parafią a u nas zawarli małżeństwo
1.      Kozik Bogusław i Ewa   28.01.2020
2.      Palonek Adam i Renata   29.04.2020
3.      Szlachta Mariusz i Bożena   11.11.2020