Dane statystyczne za rok 2018 dla parafii w Niegowici.

         Ochrzczonych zostało w naszej parafii 53/64/ dzieci a odprowadziliśmy na cmentarz  44 /35/ parafian, przybyło  wiec 9 parafian.

  chrzty pogrzeby różnica
Nieznanowice 11 4 7
Niewiarów 5 1 4
Marszowice 11 8 3
Pierzchów 8 7 1
Wiatowice 8 7 1
Krakuszowice 3 2 1
Liplas 3 3 0
Niegowić 3 5 -2
Cichawa 1 7 -6

Oprócz naszych 53 dzieci ,3 dzieci pochodziło z innych parafii ,a naszych 6 dzieci otrzymało zgodę na chrzest w innych parafiach. 4 osoby zmarły bez sakramentów świętych, 2 śmierci nastąpiły za granicą, ale dla 5 osób przyczyną śmierci była choroba alkoholowa. W tym roku zmarło 2 naszych kapłanów rodaków: ks. Zdzisław Grabowski z Liplasu i ks. Tadeusz Jelonek z Niegowici.

         33/32/ pary narzeczonych zostało pobłogosławionych w naszym kościele, ale 4 z nich były z licencji z innych parafii.

         Do I Komunii św. przystąpiło 85 dzieci klas trzecich a do sakramentu bierzmowania 57 młodzieży.

         W I piątek i I sobotę odwiedzaliśmy 70 chorych i roznieśliśmy 882 Komunii św. a trzech szafarzy co niedzielę odwiedzało 6 chorych. W czasie rekolekcji adwentowych 170 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Rozdanych zostało około 100 000 Komunii św. 2 z naszych parafian wstąpiło do męskich zgromadzeń zakonnych. W ciągu roku do księgi gości, którzy odprawiali msze św. wpisało się 106 kapłanów. 2 panie w Poradni Rodzinnej w każdą środę służyły bezinteresowną pomocą narzeczonym i rodzicom. Chorzy, starsi i pracujący za granicą mogli się z nami łączyć przez transmisje internetowe.

Uroczystości Bożego Ciała odbyły się w Niewiarowie- Zielona a Drogi Krzyżowe w terenie były prowadzone z Pierzchowa i Niewiarowa. Rekolekcje przed odpustem prowadził ks. Marcin Strachanowski a w adwencie ks. Andrzej Wolanin. W tym roku obchodziliśmy 70 lecie przybycia ks. Karola Wojtyły do Niegowici i z tej okazji odbyło się spotkanie ochrzczonych przez niego, 40 lecie jego wyboru na Stolice Piotrową, 200 lecie śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Trzykrotnie odwiedził naszą parafię abp Marek Jędraszewski udzielając bierzmowania naszej młodzieży, mając spotkanie z Domowym Kościołem całej archidiecezji i poświęcając kaplicę naszych sióstr. Kandydaci do bierzmowania przygotowali się przez rekolekcje ewangelizacyjne, rodzice mieli możliwość uczestniczenia w rekolekcjach dla małżonków i w seminarium odnowy wiary. Nasz chór w nowych strojach obchodził 5 lecie działalności. W parafii modlą się w żywych różach dzieci, mężczyźni i kobiety. 100 lecie niepodległości uczciliśmy ustawieniem wokół kościoła 22 pamiątkowych kamieni i posadziliśmy 22 drzewa.  Akcja Katolicka ufundowała za parafiadę nagłośnienie dla zespołu Michael, który organizuje wieczory uwielbienia w każdą 3 sobotę miesiąca.

         Jako parafia pomagaliśmy ks. Klatce na Madagaskarze prowadzić kilka szkół, wsparliśmy budowę pierwszego kościoła św. Jana Pawła II na Madagaskarze, wspomogliśmy parafię Lelczyce na Białorusi przez ofiary do puszek i ofiarowując im ze starych organów piszczałki sześciu głosów do ich kościoła, parafię w Ufie w Rosji, pomogliśmy Polakom z Donbasu na Ukrainie, Łukaszowi z Niewiarowa i poszkodowanemu w wypadku z Wolicy, przez cały rok utrzymywaliśmy dwie rodziny w syryjskim Aleppo, -jedną rodzinę parafia a drugą rodzinę osoba prywatna, miesięczne utrzymanie rodziny wynosi 510 złotych – żłobek „Karolek” w Nieznanowicach, polskich misjonarzy w zakupie pojazdów, chrześcijan z Pakistanu a dzieci  kwestowały na swoich kolegów przez kolędę misyjną.

         Młodzież pod kierownictwem ks. Grzegorza odrodziła spotkania oazowe i redaguje Wieczernik, ks. Piotr stara się o liczne grono Służby Liturgicznej Ołtarza. Tworzy się trzeci krąg Domowego Kościoła, w środy odbywają się systematyczne spotkana Kręgu Biblijnego a w piątki w salce przy plebanii mają sami, spotkania Anonimowi Alkoholicy i mają otwarte drzwi dla wszystkich, którzy pomocy potrzebują.

         Co udało się zrobić w sferze materialnej:

Wyasfaltowany został parking, który kosztował nas 150.000 złotych, dojazd do garaży przy plebani, udało się znaleźć zasypane studzienki drenażowe wokół kościoła i udrożnić drenaż bez rozkopywania, dokończone zostało odnawianie boazerii w kościele, przenośnych ławek, katafalku, odnowione zostały szafy w zakrystii i urządzony kącik sanitarny, wykonane zostały zalecenia Straży Pożarnej w kościele i w kotłowni, elektroniczna kartoteka w kancelarii. Na cmentarzu odnowione zostały dwa kamienne nagrobki, wyłożona kostką alejka pomiędzy nowymi grobowcami i zakupiona cmentarna ubikacja toitoi. Nie otrzymaliśmy dotacji na projekt fotowoltaiczny, a projekt grilla w postaci altany utknął w konserwacji zabytków. Cichawa odrestaurowała pięknie kapliczkę u p. Chyrców.

         Mogliśmy to uczynić dzięki waszym ofiarom na tacę i w kopertach. Parafia nie ma długów a musi myśleć o wymianie ogrzewania jeśli nie będzie można palić koksem a z tym idzie kwestia posadzki.

         Co planujemy na zbliżający się rok:

Na uroczystości Bożego Ciała zaprasza nas Cichawa, Drogi Krzyżowe w terenie będą z Cichawy i z Krakuszowic. Z prac materialnych na wiosnę, ma ruszyć kanalizacja centrum Niegowici, wycinka starych tui wokół cmentarza, zasadzenie nowych drzewek, wymiana południowo zachodniej części ogrodzenia cmentarza, odnowa kolejnych pomników na cmentarzu. Z związku z 200 leciem dzwonnicy chcemy założyć na dzwonnicy kuranty.

         Bardzo wielu parafianom trzeba podziękować za pracę na rzecz wspólnoty. Najpierw księżom Piotrowi i Grzegorzowi moim współpracownikom, siostrom karmelitankom, które przygotowują się do 100 lecia istnienia zgromadzenia za wszelką posługę przy kościele, pani Jolancie katechetce, P. Agacie i Dorocie za pracę w poradni, szafarzom, chórowi, służbie liturgicznej Ołtarza, scholii, oazie, członkom różnych grup parafialnych, pani Alicji za pracę w kuchni, wszystkim sprzątającym kościół, panu Adamowi za palenie i dbanie o czystość wokół kościoła, p. Teresie za troskę o kwiaty przy ojcu św. i placu przykościelnym, p. Stanisławowi za wszystkie drobne naprawy i rodzinie Bednarzów za doglądanie cmentarza. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać i szczęść Boże w Nowym Roku 2019.