Porządek kolędy w roku 2018/2019

Czwartek 27.XII.

Marszowice od. p. Marii Tuleja, Lasowe Domy do p. Belskich

Cichawa od p. Wójtowicz do końca Zygmuntowa

Piątek 28.XII.

Marszowice od p. Julity Stopa, Korbielów, domy wzdłuż drogi do p.Paszkotów

Cichawa domy pod lasem, i od p. Skiminów do p. Barbary Chyrc

Sobota 29.XII.

Marszowice  od p. Marii Zawadzkiej do p. Marii Dudek

Cichawa od p. Wrześniaków do stawu

Poniedziałek   31.XII.

Krakuszowice Dębina po Libet

Środa 2.I.

Pierzchów od p. Janiny Mikuła, domy za rzeką i koło szkoły

Czwartek 3.I

Pierzchowiec od Kopca i domy we wsi do Tomasza Stachnika

Sobota 5.01.

Marszowice od p. Długoszów do p. Skowronków

Liplas Wachlówka, Podstaw, Podlas do Stanisława Zawadzkiego

Poniedziałek 7.01.

Liplas  od p. Białotów, wieś, Podedworze bez bloków

Pierzchów  od p. Franciszka Szostaka do państwa Opyd

Wtorek 8.01.

Marszowice od p. Kucharczyk do agronomówki

Wiatowice os Zbigniewa Rudka, Kociarnia, domy przy starej drodze

Środa 9.01.

Nieznanowice  od Anny i Tadeusza Turakiewicz do Kazimierza i Magdaleny Konieczny

Wiatowice od p-. Górków do p. Widor

Czwartek 10.01.

Wiatowice od p Kogutków, domy pod Sojką do p. Ireny Górka

Liplas blok 56, 77, 78

Piątek 11.01.

Wiatowice od Anny Kowal, centrum wsi, Pod Górą, Drożyska do Libeta

Sobota 12.01.

Niewiarów Zielona, domy na Pocekanej do  p. Mardosz

Nieznanowice od Piasków do kapliczki dzieci fatimskich i domy przy nowej drodze

Poniedziałek 14.01.

Niegowić od Wachlówki do p. Adama Szostaka

Czwartek 17.01.

Niegowić od p. Pastuszak, domy za kościołem do p. Grabarz

Piątek 19.01.

Niewiarów od p. Maciuszka, domy wzdłuż drogi, wieś do p. Zbigniewa Stachla

Sobota 20.01.

Niewiarów od p. Polak, wzdłuż drogi do Niegowici

Wtorek 22.01.

Niegowić  od p. Jana Kościelniaka, centrum wsi i wzdłuż obwodnicy

Czwartek 24.01.

Nieznanowice od p. Starkowskich, centrum wsi

Piątek 25.01.

Krakuszowice Rakówki i  Nowsie

Sobota 26.01.

Krakuszowice od p. Rajca i centrum wsi

 

Jest to prognozowany porządek kolędy, który może ulec zmianie,
na dany tydzień porządek kolędy będzie podawany w poprzedzającą niedzielę.