50 rocznica Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej Parafii Niegowić 14-15 VIII 1968

W dniach 14-15 sierpnia przypada 50 rocznica wielkiego wydarzenia. Wtedy to naszą parafię nawiedziła Matka Boża Częstochowska. Było to w ramach ogólnopolskiej Peregrynacji kopii Cudownego Obrazu związanej z tysiącleciem Chrztu Polski.

Wędrówka obrazu była ważną częścią dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny, która miała przygotować Polaków do milenium chrztu Polski. Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu rozpoczęła się 26 sierpnia 1957 roku na Jasnej Górze. Kilka miesięcy wcześniej, 13 maja podczas wizyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Watykanie, obraz poświęcił Pius XII, błogosławiąc w ten sposób ideę Wielkiej Nowenny.

Do 1966 roku obraz odwiedził dziesięć diecezji, a w każdej z nich wszystkie parafie. W każdej parafii przebywał dobę. Dla wiernych to było wielkie święto. Przystrajano z tej okazji ulice, domy, na granicy parafii i diecezji obraz witały banderie konne, orkiestry.

Przyjazd obrazu poprzedzały kilkutygodniowe duchowe przygotowania, zakończone rekolekcjami, spowiedzią i specjalnym trzydniowym nabożeństwem. Przed obrazem modlitwy trwały dzień i noc.
W roku 1966, decyzją Episkopatu Polski, zatrzymano Nawiedzenie parafialne, aby na Milenijnym Szlaku Tysiąclecia Obraz Nawiedzenia mógł być obecny w 25 miastach biskupich.
Władze jednak bardzo utrudniały przeżywanie uroczystości milenijnych i „polowały” na wierną kopię obrazu. 2 września prymas zdecydował, że obraz pojedzie na uroczystości do Katowic. Ale nie dojechał. Pod Będzinem został „aresztowany”. W akcji uczestniczyło 50 funkcjonariuszy MO. Obraz zawieźli na Jasną Górę. Paulinom zagrożono, że jeżeli zostanie wywieziony, oni stracą klasztory w Warszawie i seminarium na Skałce w Krakowie.
Zakonnicy umieścili obraz w kaplicy św. Pawła, za kratą i opatrzyli napisem: „Tu znajduje się uwięziony przez Władze Obraz, który wędrował po Polsce”.
Tymczasem po Polsce wędrowały puste ramy kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz symboliczna świeca i ewangeliarz, bo choć milenium się zakończyło, to peregrynacja obrazu po kolejnych diecezjach była kontynuowana.
Puste ramy na wiernych robiły ogromne wrażenie. Był to wymowny znak braku wolności religijnej w Polsce. Puste ramy wędrowały po Polsce do 1972 roku.

To właśnie w tym okresie miało miejsce Nawiedzenie w Niegowici. Opis tych wydarzeń wraz z fotografiami został umieszczony w wykonanym albumie. Autorem tej publikacji jest ówczesny proboszcz niegowickiej parafii ks. Józef Kołodziejczyk. 

Dwa lata wcześniej, w 1970 roku, po odejściu ekipy Gomułki, z Jasnej Góry zniknęły posterunki milicji. Ale paulini nadal nie mieli zezwolenia na „wypuszczenie” obrazu z aresztu.
Wykradł go dwa lata później -za wiedzą Księdza Prymasa- ks. Józef Wójcik i ks. Roman Siudek.
Obraz przewieziono do Radomia. Przez kilka dni był ukrywany. Na szlak wędrówki powrócił 18 czerwca 1972 roku, gdy na rozpoczęcie uroczystości nawiedzenia obrazu, został wniesiony w procesji przez biskupów, z prymasem i kard. Wojtyłą na czele.
Peregrynacja trwała nieprzerwanie do 12 października 1980 roku. W sumie kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedziła ponad 8 000 kościołów i kaplic w ponad 7000 parafii.

W związku z 50 rocznicą wykonana została kopia albumu zawierająca wszystkie teksty oraz zdjęcia z Nawiedzenia.

Aby pobrać album trzeba kliknąć na poniższy link. Publikacja została zapisana w formacie pdf (25 Mb).

Album Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 1968

Ciekawy artykuł o historii Nawiedzenia.

*Materiały pochodzą ze stron: stacja7.pl i niedziela.pl