Bartłomiej Kucharski i Renata Stalmach

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 20.05. – 29.05. 2018

25.Bartłomiej Zbigniew Kucharski-technik elektryk z Nieznanowic

i

     Renata Sylwia Stalmach –technik gastronomii ze Zbydniowa , parafia Tarnawa

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię   Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz