Michał Maciuszek i Urszula Gać

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 13.05. – 21.05. 2018

24.Michał Kazimierz  Maciuszekmechanik pojazdów samochodowych z Nieznanowic

i

     Urszula Katarzyna Gać –technik obsługi ruchu turystycznego z Niewiarowa

s t a n     w o l n y
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł Sukiennik
Proboszcz