Wojciech Dusza i Agnieszka Bułat

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 6.05. – 14.05. 2018

22.Wojciech Dusza – technik budowlany z Marszowic

i

      Agnieszka Bułat – księgowa   ze Szczytnik

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz