Józef Janik i Paulina Zamęta

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 8.04. – 15.04. 2018

16.Józef Paweł Janik – zamieszkały w Krakuszowicach

i

      Paulina Irena Zamęta –  zamieszkała Dąbrowa ,parafia Szarów

p o   k o n t r a k c i e   c y w i l n y m
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł  Sukiennik Proboszcz