Szymon Zieliński i Agnieszka Sewera

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 25.03. -3.04. 2018

14.Szymon Piotr Zieliński – inż. wzornictwa z Wiatowic

i

     Agnieszka Anna Sewera –inż. BHP  z Sandomierza

s t a n   w o l n y
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarie  Parafialną.

Ks. Paweł   
Sukiennik Proboszcz