Seminarium Odnowy Wiary

Od 5 kwietnia w każdy czwartek do 20 maja będzie trwało Seminarium Odnowy Wiary, którego celem będzie pomoc we wzroście wiary, pokonanie leków życia, spotkanie się z żywym Jezusem, Jego Matką, napełnienie Duchem św. i pokochaniem słowa Bożego. Nauki będą głoszone przez ks. Romana Chylińskiego po Mszy popołudniowej o 18.30.

  

Seminarium Wiary

jest pogłębioną katechezą dla dorosłych na temat głównych prawd wiary:

 • o miłości Pana Boga do nas,
 • grzechu i jego skutkach,
 • o osobie Jezusa Chrystusa,
 • o wspólnocie Kościoła,
 • o Duchu Świętym.

Seminarium Wiary wymaga:
żywego w nim uczestnictwa, to znaczy:

 • uczestnictwa, o ile to możliwe we wszystkich spotkaniach,
 • codziennej refleksji nad Słowem Bożym (przynajmniej 15 min.),
 • dzielenia się w grupie Słowem Bożym,
 • przyjęcie Chrystusa, jako swego Pana i Zbawiciela,
 • odnowienia chrztu świętego przez wylanie Ducha Świętego

Tematy spotkań:

 • 5 kwietnia: Miłość Boża
 • 12 kwietnia: Tajemnica grzechu
 • 19 kwietnia: Jezus Chrystus
 • 26 kwietnia: Uzdrowienie wewnętrzne
 • 3 maja: Żywa wiara
 • 10 maja: Osoba Ducha Świętego, Charyzmaty i Dary Ducha Świętego
 • 18 maja: Nabożeństwo wylania Ducha Świętego

Program każdego spotkania:

18.00 Msza Święta bez homilii

18.30 Konferencja tematyczna’

19.15 Dzielenie się słowem Bożym