Intencje Mszy Św. – 2-8/11/2020

02/11/2020 Poniedziałek

07:00 za + Ignacego i Anielę Majka
10:00 za + Zofię Wolską
18:00 za ++ w ostatnim roku

03/11/2020 Wtorek

06:30 za + Tadeusza Tuleja /od wnuków Przemka, Bartka i Maćka/
07:00 za + Eugeniusza Włodek w 13 r. śm.
18:00 za + Mieczysława Chyrc w 20 r.śm.

04/11/2020 Środa

06:30 za + Stanisława Jelonek /od siostry Danuty/
07:00 za + Jakuba Pastuszak w 4 r.śm.
18:00 o potrzebne łaski
05/11/2020 Czwartek
06:30 za + Stanisława Łosiowskiego /od wnuków/
07:00 za + Bronisława Gawłowicz /od Joli Kowal/
18:00 za + o. Łukasza Zając w 25 r.śm, rodziców i rodzeństwo

06/11/2020 Piątek

06:30 za + Stanisława Lechowicz /od sąsiadów/
07:00 za + Andrzeja i Zofię Mikuła, i ++ z rodziny
18:00 za + Jana Wolskiego

07/11/2020 Sobota

06:30 za + Marię i Jana Kowal
07:00 o potrzebne łaski
18:00 za + Władysława Kowalskiego

08/11/2020 XXXII Niedziela Zwykła

07:00 za + Julię, Władysława, Mariana i Stanisława Kowal
09:00 za + Stefana i Janinę Giza, i ich rodziców
11:00 za + Julię i Piotra Skowronek, i ich dzieci
13:00 za + Józefę i Antoniego Skowronek, Mariana syna
18:00 za żywych i ++ parafian