Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 29.XII.2019

O godzinie 9.00 będziemy się modlić za wszystkich jubilatów roku 2020. Po południu o 15.30 nieszpory i ostatnia Msza o 16.00.

Kalendarz liturgiczny:

Wtorek 31.XII.

Św. Sylwestra I, papieża. O 16.00 zgromadzimy się w naszym kościele, odśpiewamy nieszpory i odprawimy nabożeństwo dziękczynno błagalne, po którym będzie Msza o17.00 z danymi statystycznymi za rok 2019. Za odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” w tym dniu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O północy Mszą św. przywitamy Nowy Rok 2020.

Środa 1.01.2020

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Przypada 53 Światowy Dzień Pokoju. Za odśpiewanie hymnu o „O Stworzycielu Duchu przyjdź” również można zyskać odpust zupełny. Składka na Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

I Czwartek 2.01.

Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów, imieniny ks. Grzegorza, proszę o modlitwy w jego intencji. Msza św. w jego intencji będzie w niedzielę o 11.00. Po południu od 16.00 Godzina Święta i spowiedź przed I piątkiem.

I Piątek 3.01.

Najświętszego Imienia Jezus. Spowiedź rano od 6.30 i po południu od 16.00.

Odwiedziny chorych w Niewiarowie, Niegowici i Wiatowicach od 8.30.

I sobota 4.01.

Odwiedziny chorych w pozostałych wioskach od 8.30.Po południu o 16.00 nabożeństwo I soboty proszę o poprowadzenie nabożeństwa róże różańcowe z Niegowici.

W przyszłą niedzielę po 9.00 zmianka tajemnic Żywego Różańca. Natomiast po południu o 14.30 opłatek dla scholii, oazy, ministrantów i lektorów. Natomiast o 17.00 dla chóru, Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej, Kręgu Biblijnego i Zespołu Charytatywnego.

Sakrament chrztu będzie udzielany w niedzielę 19 stycznia.

Dzieci w czasie kolędy misyjnej zebrały na swoich kolegów i koleżanek kwotę 18.500 złotych dziękujemy za ofiary i za życzliwe ich przyjęcie. W minionym tygodniu odeszła do Pana śp. Cecylia Dziadowiec z Cichawy.

Porządek kolędy w tym tygodniu:

Poniedziałek 30.01.

Marszowice od p. Marii Zawadzkiej do p. Dudków

Pierzchów od p. Jacka Szostaka do p. Opyd

Wtorek 31.XII.

Krakuszowice Dębina od Marka Kozdronia poLibet

Czwartek 2.01.

Wiatowice od p. Zbigniewa Rudka, Kociarnia   i domy przy starej drodze

Piątek 3.01

Wiatowice od p. Kogutków, domy pod Sojką do p. Ireny Górka

Krakuszowice Rakówki i Nowsie

Sobota 4.01.

Nieznanowice od p. Turakiewiczów do do p. Kazimierza Koniecznego od 10.30

 

Ks. Paweł  Sukiennik
Proboszcz