Porządek kolędy w roku 2020

Ks. Bularz Grzegorz

Marszowice

I dzień – 27.12 od p. Marii Tuleja, Lasowe Domy do p. Belskich

II dzień – 28.12 od p. Julity Stopa, Korbielów, domy wzdłuż drogi do p. do p. Paszkotów

III dzień – 30.12 od p. Marii Zawadzkiej do p. Marii Dudek

IV dzień – 8.01 od p. Długoszów do p. Skowronków

V dzień – 9.01 od p. Kucharczyk do agronomówki

Nieznanowice

I dzień – 11.01 od Piasków do kapliczki dzieci fatimskich i domy przy nowej drodze

II dzień – 15.01 od p. Starkowskich, centrum wsi

½ dnia – 4.01 od Anny i Tadeusza Turakiewicz do Kazimierza i Magdaleny Koniecznych

Krakuszowice

I dzień – 3.01 Krakuszowice Rakówki, Nowsie

II dzień -16.01 od p. Rajca i centrum wsi

½ dnia – 31.12 Krakuszowice Dębina po Libet

Ks. Jan Stołowski

Pierzchów

I dzień – 27.12 od p. Janiny Mikuła, domy za rzeką i koło szkoły

II dzień – 28.12 Pierzchowiec od kopca i domy we wsi do Tomasza Stachnika

III dzień – 30.12 od Jacka Szostaka do p. Opyd

Wiatowice

I dzień – 20.01 od Zbigniewa Rudka, Kociarnia domy przy starej drodze do p. Hankus

II dzień – 3.01 od p. Kogutków, domy pod Sojką do p. Ireny Górka

III dzień – 7.01 od Anny Kowal, centrum wsi, Pod Góra, Drożyska

Niegowić

I dzień – 11.01 od Wachlówki do p. Adama Szostaka

II dzień – 14.01  od p. Pastuszak, domy za kościołem do p. Grabarz

III dzień – 21.01 od p. Kościelniak, centrum wsi i domy przy obwodnicy

Ks. Paweł Sukiennik

Niewiarów

I dzień – 7.01 Zielona, domy na Pocekanej do p. Mardosz

II dzień – 8.01 od p. Maciuszka, domy wzdłuż drogi, wieś do p. Zbigniewa Stachla

III dzień – 9.01 od p. Polak domy wzdłuż drogi do Niegowici

Liplas

I dzień – 13.01 Wachlówka, Podstaw, Podlas do Stanisława Zawadzkiego

II dzień – 14.01 od p. Białotów, wieś , Podedworze bez bloków

III dzień – 16.01 Wiatowice od p. Górków do Widor i bloki w Liplasie po południu

Cichawa

I dzień – 21.01 od p. Wójtowicz do końca Zygmuntowa

II dzień – 22.01 domy pod lasem i od Skiminów do Barbary Chyrc

III dzień – 23.01 od Wrześniaków do stawu