Ogłoszenia na św. Szczepana 26.XII. 2019

Na Mszy o 11.00 błogosławieństwo kolędników misyjnych, którzy pójdą jutro po naszych wioskach zbierając ofiary dla swoich kolegów i koleżanki w krajach misyjnych. Tylko w Marszowicach kolędnicy pójdą w sobotę. Proszę abyście ich przyjęli i dali im coś zjeść. Dzisiejsza składka jest na utrzymanie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Od jutra nasi księża wyruszą z wizytą duszpasterską po naszych domach, które się przed nimi otworzą. Ksiądz idzie tylko z ministrantami, dla księży a często i dla ministrantów są to tereny nieznane. Proszę abyście im wskazywali drogę i umówcie się w danym dniu kto da coś zjeść aby nie było kilku obiadów czy kolacji. Siostra zakrystianka i siostra organistka pracujące w naszej parafii otrzymują od parafii pensje i z okazji kolędy od kilku już lat składamy do oddzielnej podpisanej koperty ofiarę na fundusz kościelny z którego później parafia wypłaca im pensje.

W domu przygotujmy ołtarzyk, obok krzyża i świec powinna być woda święcona, kropidło, Pismo święte. Dzieci powinny okazać zeszyty lub ćwiczenia; starsze klasy indeksy, a młodzież chodząca do szkół ponadpodstawowych będzie pytana o lekcje religii. Woda święcona jest w specjalnym pojemniku w kaplicy Miłosierdzia Bożego, ministranci mają także na stoliku specjalne buteleczki z wodą święconą.

Porządek kolędy w najbliższych dniach:

Piątek 27.XII.

Marszowice od p. Marii Tuleja, Lasowe Domy do p. Belskich

Pierzchów od p. Janiny Mikuła, domy za rzeką i koło szkoły

Sobota 28.XII.

Marszowice od p. Julity Stopa, Korbielów, domy wzdłuż do p. Paszkotów

Pierzchowiec od Kopca, domy we wsi do p. Tomasza Stachnika

Początek kolędy od 8.30. Bardzo prosimy o pojazdy. Jest także wywieszony prognozowany porządek kolędy dla całej parafii.

Ks. Paweł Sukiennik
Proboszcz