Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici Niedziela Chrztu Pańskiego 13.01. 2019

W dzisiejszą niedziele dziękujemy Bogu za łaskę dziecięctwa Bożego, które otrzymaliśmy na chrzcie św. Po Mszy o 9.00 spotkanie z uczniami klas siódmych przygotowującymi się do bierzmowania a po 11.000 z kandydatami na ministrantów. Nieszpory o 15.30, dzisiejsza składka jest na cele remontowo budowlane. Otrzymaliśmy zgodę konserwatora na budowę grilla koło wikarówki.

Kalendarz liturgiczny:

W czasie ferii w dni powszednie rano będzie tylko Msza św. o godzinie 7.00.

Wtorek 15.01.

św. Pawła, pustelnika.

Środa 16.01.

Nowenna do Matki Bożej o 17.30.

Czwartek 17.01.

św. św. Antoniego, opata. Od 16.30 wystawienie Pana Jezusa i adoracja.

Piątek 18.01.

Msza za wypominanych i koronka do Miłosierdzia Bożego. Po Mszy wieczornej proszę o posprzątanie kościoła parafian z Cichawy od Krzysztofa Wajdy w stronę Książnic i Zygmuntów od Florczaków do p. Zofii Dobosz.

Sobota 19.01.

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. O 18.00 modlitwa uwielbienia prowadzona przez zespół Michael. Również o 18.00 w salce przy plebani katecheza przed chrztem.

W przyszłą niedzielę wprowadzimy do naszej parafii relikwie błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu. Kazania będzie głosił ks. dr Jan Nowak z Krakowa, postulator procesu beatyfikacyjnego.  Siostry karmelitanki zapraszają w przyszłą niedzielę na godzinę 18.00 do Domu Pamięci o. Anzelma do Marszowic na wspólne kolędowanie.

W regałach gazetowych dzisiejsza prasa katolicka a ministranci rozprowadzają 102 numer Wieczernika.

Porządek kolędy:

Poniedziałek 14.01.

Niegowić od  p. Turakiewicz, Dąbrowy do p. Adama Szostaka  od 8.30

Czwartek`17.01.

Niegowić  od p. Pastuszak, domy za kościołem do p. Grabarz od 8.30

Piątek 18.01.

Niewiarów od p. Maciuszka, domy wzdłuż drogi, wieś do p. Zbigniewa Stachla od 8.30

Kolęda z soboty z Niewiarowa zostaje przeniesiona na poniedziałek 21 stycznia.

Ks. Paweł  Sukiennik
Proboszcz