Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici XXIX Niedziela zwykła 21.X. 2018

Dzisiaj gościmy w naszej parafii naszego rodaka księdza Michała Bogutę długoletniego proboszcza w Wilamowicach, w której to parafii przyszedł na świat św. Józef Bilczewski, którego wyniesienie na ołtarze przygotowywał ks. Michał. Po Mszy o 9.00 spotkanie przed bierzmowaniem uczniów klas siódmych. Nabożeństwo różańcowe o 17.00 zapraszamy mieszkańców Niewiarowa, Nieznanowic i Marszowic. Po ostatniej mszy św. o 19.00 koncert organowy wykonaniu państwa Zygmunta i Urszuli Kokoszka z Krakowa. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

Kalendarz liturgiczny:

Poniedziałek 22.X.

św. Jana Pawła II, uroczysta Msza św. o 17.45.

Wtorek 23.X.

św. Jana Kapistrana i św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.

Środa 24.X.

św. Antoniego Marii Claret, biskupa.

Piątek 26.X.

Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy.

W sobotę różaniec prowadzi Krąg Biblijny.

W przyszła niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy, czyli cofniemy zegarki o 1 godzinę do tyłu. Msza popołudniowa w niedzielę będzie od przyszłej niedzieli o godzinie 16.00. Będzie to niedziela, w której wspominamy konsekrację naszego kościoła.

W następną niedzielę kandydaci do bierzmowania z klas VIII i III gimnazjum przychodzą na godzinę 9.00, a po niej pozostają na spotkanie formacyjne.

Tak jak było zapowiedziane, w przyszłą niedzielę dzieci przebierają się za ulubionych świętych gromadzą się o 10.30 na rynku w Niegowici i orszak świętych przyjdzie do kościoła. Po mszy dla dzieci konkurs na najpiękniejsze stroje. Na nabożeństwo różańcowe zapraszamy mieszkańców Wiatowic, Krakuszowic i Niegowici.

Również za tydzień młodzież z Oazy zacznie rozprowadzać znicze, kupując u nich znicze wesprzemy naszą młodzież fundując im wyjazdy w ciągu roku i w wakacje na rekolekcje.

Na regałach gazetowych i na stoku leżą kartki na wypominki, które po czytelnym wypełnieniu przyjmujemy w Kancelarii i zakrystii.

W tych dniach robimy porządki na cmentarzu śmieci wrzucamy tylko do kontenerów.  Przypominamy o opłatach po 20 latach od pochówku, jeśli ktoś chciałby zlikwidować jakiś grób to proszę to również zgłosić w kancelarii parafialnej. Groby od lat zaniedbane i nieopłacone będą likwidowane.

Dzisiaj do godziny 21.00 w lokalach wyborczych oddając swój głos zadecydujemy, kto będzie zarządzał nasza gminą, kto będzie naszą wioskę reprezentował w Radzie Gminy, mamy także możliwość wskazania kandydata do Rady Powiatu i Sejmiku Małopolskiego. Pamiętajmy, że każdy głos się liczy a pozbawienie prawa wyborczego jest wielką karą, którą orzeka sąd.

Paweł Sukiennik
Proboszcz