Adrian Paruch i Paulina Ponisz

Zapowiedzi  przedślubne do wywieszenia w dniach od 11.06. – 20.06. 2018

28.Adrian Szymon Paruch – zamieszkały w Niegowici

i

      Paulina Ponisz – zamieszkała w Niewiarowie

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz