Mateusz Mikosz i Karina Zawadzka

Zapowiedzi  przedślubne do wywieszenia w dniach od 11.06. – 20.06. 2018

27.Mateusz Mikosz – zamieszkały w Gdowie

i

     Karina Anna Zawadzka – zamieszkała w Wiatowicach

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz