Grzegorz Górka i Agnieszka Mazur

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 6.05. – 14.05. 2018 Grzegorz, Stanisław Górka piekarz z Wiatowic i          Agnieszka Aneta Mazur – kucharz z Dobczyc s t a n    w o l n y O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię Parafialną. Ks. Paweł   Sukiennik Proboszcz

Łukasz Dudek i Elżbieta Skirlińska

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w  naszej parafii od 29.04. – 7.05. 2018 20.Łukasz Marcin Dudek – inż. elektrotechniki z Nieznanowic i        Elżbieta Skirlińska – mgr księgowości z Przyszowej s t a n    w o l n y O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.   Ks. Paweł  Sukiennik Proboszcz

Konrad Bielecki i Karolina Wiej

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od  15.04. – 24.04. 2018 Konrad Edward Bielecki – kucharz z Łężkowic i     Karolina Wiej – tech. obsługi ruchu turystycznego z Cichawy s t a n    w o l n y O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię Parafialną. Ks. Paweł   Sukiennik Proboszcz

Szymon Wicher i Karolina Wlazło

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od  15.04. – 24.04. 2018 Szymon Bogdan Wicher – blacharz samochodowy z Trąbek i          Karolina Marta Wlazło – fryzjer z Marszowic  s t a n    w o l n y O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię Parafialną. Ks. Paweł   Sukiennik Proboszcz

Wojciech Kołos i Gabriela Gawlik

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 8.04. – 15.04. 2018 17.Wojciech Piotr Kołos –  z Kobylca ,parafia Łapanów i      Gabriela, Józefa Gawlik –   z Nieznanowic s t a n   w o l n y O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię Parafialną. Ks. Paweł  Sukiennik Proboszcz

Józef Janik i Paulina Zamęta

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 8.04. – 15.04. 2018 16.Józef Paweł Janik – zamieszkały w Krakuszowicach i       Paulina Irena Zamęta –  zamieszkała Dąbrowa ,parafia Szarów p o   k o n t r a k c i e   c y w i l n y m O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę […]

Waldemar Schmidt i Natalia Chojnacka

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 25.03. -3.04. 2018 15.Waldemar Schmidt – handlowiec z Krakowa  parafia Przemienienia Pańskiego Wróblowice i   Natalia Chojnacka – mgr administracji z Marszowic s t a n    w o l n y O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić Kancelarie  Parafialną. Ks. Paweł   Sukiennik Proboszcz

Szymon Zieliński i Agnieszka Sewera

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 25.03. -3.04. 2018 14.Szymon Piotr Zieliński – inż. wzornictwa z Wiatowic i      Agnieszka Anna Sewera –inż. BHP  z Sandomierza s t a n   w o l n y O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić Kancelarie  Parafialną. Ks. Paweł    Sukiennik Proboszcz

Marcin Stachel i Anna Kita

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 4.02. Marcin Zygmunt Stachel – monter inst. san. z Pierzchowa i         Anna, Beata Kita –  handlowiec z Pierzchowa s t a n    w o l n y O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię   Parafialną. Ks. Paweł   Sukiennik Proboszcz

Grzegorz Gądek i Paulina Jelonek

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 18.02. – 28.02. 2018 11.Grzegorz Edward Gądek –inż. budownictwa z Zakrzowca parafia Podłęże i       Paulina Barbara Jelonek- mgr matematyki z Niegowici s t a n   w o l n y O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię  Parafialną. Ks. Paweł   Sukiennik Proboszcz